SITEMAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ประวัติความเป็นมา
กว่า 12 ปี ที่นิตยสารและหนังสือพิมพ์ LEADER TIME สื่อกลางสำหรับผู้นำธุรกิจ ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2543 โดยมุ่งเน้นนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจเครือข่ายการตลาดหลายชั้น (Direct Sale) ธุรกิจประกันชีวิต (Insurance) ธุรกิจด้านการตลาดและธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม/ไอที-คอมพิวเตอร์ มายาวนานและต่อเนื่อง จนทำให้นิตยสารและ หนังสือพิมพ์ LEADER TIME ได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้อ่านอย่างเนืองแน่น อีกทั้งยังได้รับการจัดอันดับจาก “ซีเอ็ด บุ๊ค เซ็นเตอร์” และศูนย์วิจัยเอซีนีลสัน” ว่าเป็นนิตยสารและหนังสือพิมพ์ที่มีอัตราการเติบโตและมีกลุ่มผู้อ่านสูงสุด ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 อีกด้วย
 
นิตยสาร LEADER TIME วางแผงทุกวันที่ 5 ของเดือน และหนังสือพิมพ์ LEADER TIME รายปักษ์ วางแผงทุก วันที่ 1 และ 16 ของเดือน ทำให้นิตยสารและหนังสือพิมพ์ LEADER TIMEสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านมากที่สุด โดย เฉพาะธุรกิจ Direct Sale ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการในธุรกิจนี้มากกว่า 500 บริษัทมีกลุ่มคนหรือสมาชิกที่เข้าไปร่วม ธุรกิจมากกว่า 10 ล้านคนในปัจจุบันให้การยอมรับว่านิตยสารและหนังสือพิมพ์ LEADER TIME คือเบอร์หนึ่งของ วงการธุรกิจนี้มาอย่างต่อเนื่อง
 
ทุกๆ เดือนทั้งนิตยสารและหนังสือพิมพ์ LEADER TIME นอกจากจะวางแผงหนังสือทั่วประเทศแล้ว ยังถูกส่งถึงมือ “สมาชิกรายปีในฐานะผู้อ่านประจำ” ที่สมัครเป็นสมาชิกนิตยสารและหนังสือพิมพ์มากกว่า 5,000 คน อีกทั้งยัง ได้จัดส่งอภินันทนาการไปยังหน่วยงานของรัฐมากมาย อาทิมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ หอสมุดของสถาบันราชภัฎ ทั่วประเทศ หอการค้าจังหวัด และอื่นๆ ซึ่งยังไม่นับรวมองค์กรธุรกิจของเอกขน อาทิ บริษัทขายตรง, บริษัทประกันชีวิต, และประกันภัย, ธนาคาร บริษัทโทรคมนาคมต่างๆ อีกมากมาย
 
รางวัลและความภาคภูมิใจ  
นอกจากนิตยสารและหนังสือพิมพ์ LEADER TIME จะได้รับการจัดอันดับจาก “ซีเอ็ด บุ๊ค เซ็นเตอร์” และ ศูนย์วิจัยเอซีนีลสัน” ว่าเป็นนิตยสารและหนังสือพิมพ์ที่มีอัตราการเติบโตและมีกลุ่มผู้อ่านสูงสุด ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันแล้ว เรายังได้รับ
 
- รางวัลสื่อมวลชนยอดเยี่ยม จากสมาคมการขายตรงไทย
- รางวัล “สารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยม จากชมรมผู้สื่อข่าวไอทีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2550
- ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) ให้เป็นผู้จัดทำ“วารสาร กทช.” ประจำ ปี 2550
จำนวน 40,000 ฉบับต่อปี
- ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท จอยแอนด์คอยน์ คอปอเรชั่น จำกัด ให้เป็นผู้จัดทำ วารสาร J&C Millionaire ประจำปี 2555 จัดทำทุก 3 เดือน จำนวน 50,000 ฉบับ ต่อครั้ง ซึ่งต่อเนื่องในปี 2556 อีกด้วย ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำนิตยสารและหนังสือพิมพ์LEADER TIME จึงเชื่อมั่นได้ว่านิตยสารและหนังสือพิมพ์ของเรา สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านทุกกลุ่มได้อย่างแน่นอน อีกทั้งยังสามารถช่วยในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจ ต่างๆ ของบริษัท ฯ ไปยังกลุ่มเป้าหมายผู้อ่านใหม่ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วย
 
 
กลุ่มเป้าหมายผู้อ่าน
- บุคคลในธุรกิจขายตรงธุรกิจประกัน ตลาดคอนซูเมอร์ ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจ SME ตลาด IT และรถยนต์ ซึ่งมีกำลังซื้อไม่ต่ำกว่า 8 ล้านบาท
- ผู้บริหารระดับสูง, ระดับกลาง
- เจ้าของธุรกิจชั้นนำ
- ข้าราชการ, ครู, อาจารย์, นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
 
นิตยสาร LEADER TIME
รูปแบบ   นิตยสารรายเดือน (แม็กกาซีน)
จำนวนพิมพ์   50,000 ฉบับ
รูปเล่ม   ขนาด 8.5 x 11 นิ้ว 160 หน้า (รวมปก) กระดาษปก 210 แกรม เคลือบ PVC เนื้อในพิมพ์ 4 สี 105 แกรม
กำหนดส่งอาร์ตเวิร์ค   ทุกวันที่ 20 ของเดือน
กำหนดวางจำหน่าย   ทุกวันที่ 5 ของเดือน
ราคา   90 บาท
 
 
 
กลุ่มเป้าหมายผู้อ่าน
- บุคคลในธุรกิจขายตรงธุรกิจประกัน ตลาดคอนซูเมอร์ ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจ SME ตลาด IT และรถยนต์ ซึ่งมีกำลังซื้อไม่ต่ำกว่า 8 ล้านบาท
- ผู้บริหารระดับสูง, ระดับกลาง
- เจ้าของธุรกิจชั้นนำ
- ข้าราชการ, ครู, อาจารย์, นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
 
หนังสือพิมพ์ LEADER TIME
รูปแบบ   หนังสือพิมพ์รายปักษ์ (ทุก 15 วัน )
จำนวนพิมพ์   50,000 ฉบับ
รูปเล่ม   ขนาด 14.7 x 20 นิ้ว 28 หน้า (รวมปก) กระดาษปอนด์ 105 แกรมเนื้อในพิมพ์ 4 สี
กำหนดส่งอาร์ตเวิร์ค   ทุกวันที่ 5 และ 20 ของเดือน
กำหนดวางจำหน่าย   ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน
ราคา   20 บาท
 
          
 
 
           
 
 
 
© Copyright 2013 www.leadertimenews.com All Rights Reserved. Call Center: (662) 513-3579