SITEMAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Network Marketing

Home > Network Marketing > EX INTER VIEW

“แม็กซ์ อินเตอร์” สยายปีกตอกย้ำความเป็นแบรนด์คุณภาพ ของวงการเครือข่ายอีกเจ้าหนึ่งที่สามารถนำพาธุรกิจทะยานสู่ขายตรงระดับแถวหน้าของเมืองไทย
Update 17.03.60 View 1,341    Type : EX INTER VIEW
“กิฟฟารีน” ขายตรงของคนไทย ประกาศเดินหน้าธุรกิจ ก้าวสู่โลกใหม่ยุคดิจิตอล “Click to the New Era”ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่อยู่เหนือความคาดหมาย เพราะเป็นสิ่งที่กิฟฟารีนเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตระหนักดีว่า ยุคนี้เป็นยุคที่ไม่ว่าคุณหรือใคร...จะพร้อมหรือไม่...แต่คือเทรนด์ที่ผลักดันให้คุณต้องก้าวต่อไป เพื่อเข้าสู่ยุค Direct selling4.0
Update 17.03.60 View 1,370
Type : EX INTER VIEW
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) นับว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงาน ที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ในฐานะนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ที่ให้อำนาจในการให้ใบอนุญาตและตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ซึ่งมีผลต่อการประกอบธุรกิจขายตรงเป็นอย่างมาก ในโอกาสที่ พ.ต.อ. ประทีป เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการกองขายตรงและตลาดแบบตรง สบค. มารับตำแหน...
Update 23.02.60 View 2,713
Type : EX INTER VIEW


 
 
 
           
 
 
 
© Copyright 2013 www.leadertimenews.com All Rights Reserved. Call Center: (662) 513-3579